Kungstensgatan 58, 113 29 Stockholm
08-301900
Vardagar 08.00-20.00. Helger - Stängt.

Resa med hund & katt

Regler & anvisningar vid resa med djur

I Sverige är det Jordbruksverket som reglerar transporter och import av djur, i andra länder finns motsvarande myndigheter med likvärdiga uppgifter. Om man är osäker på vart man ska vända sig gällande regler i andra länder kan man börja med att kontakta det aktuella landets ambassad för mer information. Här kan du finna kontaktuppgifter till utländska ambassader i Sverige.

Jordbruksverket har tagit fram en reseguide för att underlätta för djurägare att finna information om aktuella regler vid in- & utförsel av hund & katt – läs mer om detta & finn guiden här.

För att få resa med hund & katt i Europa krävs att djuret har:

  • Giltig ID-märkning
  • Giltiga vaccinationer t.ex. mot Rabies. 
  • EU-pass för sällskapsdjur utfärdat av behörig veterinär.  Läs mer om detta här.

Övriga förebyggande åtgärder är rekommendationer, ej krav.

Övriga förebyggande åtgärder vid resa

Vaccinationer

  • Ett fullgott vaccinationsskydd mot Parvo, valpsjuka, smittsam leverinflammation & kennelhosta rekommenderas till alla hundar.

  • Vaccination mot Leptospiros rekommenderas av SVA för hundar som vistas mycket utomlands. Detta är ett tilläggsvaccin utanför det vanliga vaccinationsprogrammet för svenska hundar.

Antiparasitära medel

Skydd mot loppor, fästingar och vissa typer av myggor rekommenderas starkt i samband med utlandsvistelse då dessa parasiter kan vara bärare av allvarliga sjukdomar.

  • Ett fästingförebyggande medel rekommenderas till alla hundar för att förhindra att hunden ska drabbas av fästingburna infektioner.

  • För att skydda hunden mot sandmyggor som kan vara bärare av och sprida Leishmania bör ett antiparasitärt halsband eller motsvarande spot-on med denna indikation preparat användas.

  • Skydd mot hjärtmaskDirofilaria Immitis, kan erhållas vid behandling med ett flertal preparat som finns i tablettform och som spot-on.

  • För att skydda hunden mot dvärgbandmask används avmaskningstabletter med denna indikation. Här kan det vara en god idé att använda ett preparat innehållande milbemycin vilket ger skydd både mot hjärtmasken & dvärgbandmasken!

Fördjupad information om förebyggande åtgärder och sjukdomar i andra länder.

Om du har frågor kring de olika läkemedlen rekommenderar vi att du kontaktar tillverkaren direkt, kontaktuppgifter finns på läkemedelsföretagens hemsidor.

Övrigt att tänka på vid resa

Många önskar ge sitt husdjur lugnande medel under t ex flygresan, vi rekommenderar i första hand receptfria preparat om behov finns.

Vi på DjurAkuten kan hjälpa till med ID-märkning, vaccination och utfärdande av husdjurspass inför resan – kontakta oss gärna för mer information eller tidbokning!

Pass för sällskapsdjur

För att få ett djurpass krävs det att djuret har en giltig identitetsmärkning, ett mikrochip under huden. Tatueringsmärkning är endast godkänd märkningsmetod om den är gjord före den 3:e juli 2011.

För att ansöka om pass till ditt djur kan du ringa och boka tid.
Passet betalas vid besöket och kan sedan hämtas ut inom ca 2 dagar.

Tänk på att påbörja förberedelserna inför en utlandsresa i god tid! Tag alltid själv kontakt med aktuella länders ambassader för information om specifika införselregler. Om du ska resa med ditt djur till ett land utanför EU måste du själv kontakta veterinärmyndigheten i det aktuella landet för att ta reda på vilka regler som gäller.

Boka tid för akut eller allmän sjukvård för ditt djur

Hitta hit

Kungstensgatan 58
113 29 Stockholm

Läs mer

Öppettider

KLINIKEN (Endast vardagar)
KL:08.00 - KL:20.00

TELEFONVÄXELN (Endast vardagar)
KL:07.00 - KL:20.00

Avbokning

Avbokning som sker senare än 24 timmar innan bokad tid eller uteblivet besök kommer att debiteras.